Βρισκόμαστε στο χώρο της βιομηχανίας από το 1985 και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να παρέχουμε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας με συνέπεια, εκτίμηση και σεβασμό προς τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Αντικείμενό μας είναι η εμπορία, η επισκευή και συντήρηση γεννητριών (Η/Ζ), αεροσυμπιεστών και αντλιών και ειδικότερα:

  • Αντλίες Λυμάτων – Ομβρίων – Αναδευτήρες (Μixer)
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύξη (Γεννήτριες) – Ηλεκτροκινητήρες
  • Αεροσυμπιεστές (Κομπρεσέρ Αέρα) – Αντλίες Κενού (Vacuum) – Γεννήτριες Αζώτου
  • Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταϊκά