O ιστότοπος mechanocraft.eu είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία “Mechanocraft” Κοκοβίδης Κυριάκος με έδρα το 3ο χλμ Γέφυρας – Βαθύλακκου στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 052604200.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@mechanocraft.eu και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2310 715 515.

Το mechanocraft.eu δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών.

Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με την Πολητική Απορίτου όπως περιγράφεται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του καταστήματος.

Cookies

Το κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, όσον αφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του καταστήματος και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του καταστήματος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links (“Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες”):

Το κατάστημα περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

IP Addresses (Διεύθυνση IP)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στο Internet και στο κατάστημα, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

Γενικοί όροι

Το κατάστημα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το κατάστημα διατηρεί προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες ή χρήστες του καταστήματος που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το κατάστημα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το κατάστημα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Εθνική Τράπεζας.

Ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer ) 128bit.

Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Για να αναγνωρίσετε μίας κρυπτογραφημένη συναλλαγή SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό πράσινο λουκέτο.

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει απόλυτα την ασφάλεια των δεδομένων σας, στις συναλλαγές σας με το mechanocraft.eu