Βρισκόμαστε στο χώρο της βιομηχανίας από το 1985 και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να παρέχουμε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας με συνέπεια, εκτίμηση και σεβασμό προς τους πελάτες και συνεργάτες μας.

  Αντικείμενό μας είναι η εμπορία, η επισκευή και συντήρηση γεννητριών (Η/Ζ), αεροσυμπιεστών και αντλιών και ειδικότερα:

  • Αντλίες Λυμάτων – Ομβρίων – Αναδευτήρες (Μixer)
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύξη (Γεννήτριες) – Ηλεκτροκινητήρες
  • Αεροσυμπιεστές (Κομπρεσέρ Αέρα) – Αντλίες Κενού (Vacuum) – Γεννήτριες Αζώτου
  • Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταϊκά

  Η εταιρεία σημειώνει μια διαρκώς ανοδική πορεία και πρωταγωνιστεί στο χώρο της βιομηχανίας. Βάσει του μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης που έχει εκπονήσει, στοχεύει στην ανάδειξή της ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα παροχής υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και εμπορίας γεννητριών (Η/Ζ), αεροσυμπιεστών και αντλιών τόσο στη Β. Ελλάδα όσο και στα εγγύς Βαλκάνια.

  Κινητήριος μοχλός της MechanoCraft είναι οι πελάτες της. Με τη συνέπεια και την αξιοπιστία που διέπει τις υπηρεσίες της, έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνογνωσία της εταιρείας.

  Ολοένα και περισσότερες εταιρείες και δημόσιοι φορείς επιλέγουν να συνεργαστούν με την εταιρεία μας, επιλέγοντας την αποτελεσματικότητα που προσφέρει η MechanoCraft.

Μάθετε Περισσότερα